اجتماعی

هیاهوی بسیار برای هیچ در بازار بی‌خط و بی‌آنتن موبایل!

۰

ما ایرانی‌ها همه چیزمان عجیب است. برای همین است که ملتی غیرقابل پیش‌بینی هستیم. دوستی که این اواخر هم ویندوز 10 او به قول خودش پریده بود و هم تقریبا هر برنامه‌های که در گوشی ...

ادامه مطلب